Achat Toner, Cartouche Toner Laser,Toner Laser Prix Discount

Condicions Generals de venda

COMANDES: Els nostres terminis es donen a títol indicatiu. Els terminis eventuals en cap cas no podran donar lloc a reclamacions de danys i perjudicis ni a l'acord de tota indemnització.
El comprador accepta totes les condicions generals de venda estipulades sobre el comando que està ferm i definitiu.
ENVIAMENTS: Les mercaderies viatgen als riscs i els perills del destinatari que sol disposa d'un recurs contra el transportador en cas d'avaries sobrevingudes durant el transport. No executem els comandos més que en la mesura de les nostres possibilitats. Tota reclamació s'ha de formular immediatament després del lliurament per carta recomanada. Tota tornada de mercaderia se subordina a la nostra autorització expressa escrita: es farà obligatòriament en port pagat; cap port degut no s'acceptarà.
Els nostres preus se son en Euros sense IVA
PAGAMENTS: En el comando. Per targetes de crèdit (Visat/EuroCard/MasterCard), per xec bancari (francès o espanyol) o xec postal (francès o espanyol), per gir postal o per transferència per avançat en Euros al nostre compte: Sol Media SL
Banc: BIBM La Massana – Andorra – Compte n°: 04 59 008972 01 0
CODE EUROVIR/SWIFT : BINAADAD - IBAN : AD88 0004 0059 0000 0897 2010
TERMINIS: No es donen més que a títol indicatiu, i no poden en cap cas, sent superats, ser objecte de danys i perjudicis o de rebuig.
RESERVA DE PROPRIETAT : Les mercaderies continuen sent la propietat del venedor fins a pagament íntegre del preu convingut, fins i tot en cas de liquidació de bé, de reglament judicial i de transferència de responsabilitat.
JURISDICCIÓ: L'adjudicació de jurisdicció per a totes les contestacions o els litigis es fa en el Tribunal de Comerç d'Andorra la vella (Andorra).
ADVERTÈNCIA: Totes les marques i les referències citades continuen sent la propietat exclusiva dels seus constructors/fabricants respectius i s'utilitzen únicament i a únic final de facilitar la identificació i la naturalesa dels productes i els articles que comercialitzem.
D'altra banda les fotos dels productes no són en cap cas contractuals.